Over ons

VOORZITTER AAN HET WOORD

Kenmerken van onze leden: inzet, wilskracht, wijsheid en een groot hart!

In onze Kiwanisclub primeert kwaliteit voor kwantiteit. We zijn een kleine club, met een rijk verleden en een mooi palmares inzake sociale projecten. Voor onze Club zijn de waarden en normen van de Kiwanis organisatie de rode draad doorheen de weg wie we samen als clubleden bewandelen. De visie die we uitstippelden combineren volgende items : continuïteit, transparantie, ontspanning en steeds ondernemend inzake sociale doelen voor hulpbehoevende kinderen in onze directe nabijheid. Ieder lid is even belangrijk en bouwt actief mee bij tot waar wij voor staan, wat en wie we zijn, en datgene welke onze doelstellingen nastreven. 

Gezien onze ledengroep eerder beperkt is draagt dit onvermijdelijk bij tot een intieme, broederlijke en vriendschappelijke sfeer. Onze maandelijkse twee vergaderingen in Carlos Quinto kenmerken zich door een ontspannend en fijn momentum. Op deze avonden overlopen we onze vaste agendapunten, komen de diverse commissies aan het woord en programmeren we samen activiteiten inzake sociale doelstellingen en ontspanningsmomenten voor leden en partners.

Samenhorigheid, wederzijds respect en inzet van iedereen zorgen ervoor dat onze clubmomenten steeds verlopen in een positieve en enthousiaste onderlinge verstandhouding. Op die wijze koppelen we zonder meer het aangename aan het sociaal nuttige. Geloof me vrij, lid zijn van onze club biedt echt een meerwaarde in het leven van al onze leden.

Interesse om van deze unieke ervaring deel uit te maken? Contacteer ons vrijblijvend.

Misschien tot binnenkort.

Gegroet!

Wouter Van Heddeghem
Voorzitter Kiwanis Ghent International  

Onze geschiedenis

Hoe is Kiwanis ontstaan?

Opgericht in Detroit (Michigan, USA) in 1915 was Kiwanis oorspronkelijk een netwerk van ondernemers. Dit is snel uitgegroeid tot een internationaal erkende serviceclub waarvan het doel is om kinderen van de gehele wereld te dienen. Één aspect blijft echter ongewijzigd: op dit moment is Kiwanis nog steeds een uitstekend middel om nieuwe vrienden te maken, nieuwe vaardigheden te verwerven, aan te zetten om deze vaardigheden te gebruiken en ondertussen de sociale acties te steunen en dit wereldwijd.

Waar komt de naam Kiwanis vandaan?

De naam Kiwanis komt van een uitdrukking in het ‘American Indian’ (stam Ochipew), ‘Nun Kee-wanis’, wat wil zeggen ‘we onderhandelen’ of ‘we delen graag onze bekwaamheden’.

Onze missie

Serving the Children of the World
Want ieder kind heeft recht op een goed leven, recht op onderwijs, recht op gezondheidszorg en recht op een gezinsleven 

— Onze waarden

  • Het stellen van menselijke en geestelijke waarden boven de materiële.
  • Het aanmoedigen van de dagelijkse toepassing van de « Gulden regel » in alle menselijke relaties. “Behandel een ander zoals jezelf door hem behandeld wil worden”
  • Het bevorderen van de aanvaarding en toepassing van hogere sociale, zakelijke en professionele maatstaven.
  • Het tot stand brengen, door woord en daad, van een meer ontwikkelde, meer actieve en meer dienstvaardige maatschappij.
  • Het vinden, langs de Kiwanis clubs om, van de weg naar duurzame vriendschap, naar onbaatzuchtige dienstverlening en naar het uitbouwen van een betere samenleving.
  • Het samenwerken om gezonde opvattingen en edele idealen na te streven en in stand te houden, die meer eerlijkheid, rechtvaardigheid, vaderlandsliefde en goede wil met zich meebrengen.